แท็ก -Trash is Fun

ความคิดเห็น

รีวิวเกม Trash is Fun

ในบรรดาเกมอินดี้ทั้งหมดที่ฉันเคยสัมผัสมา ฉันพบเกมเพียงไม่กี่เกมที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อปัญหาภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น เกม Flooded...