แท็ก -Sport & Fun: Swimming

ความคิดเห็น

รีวิวเกม Sport and Fun: Swimming

หัวข้อกีฬาเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญน้อยที่สุดที่ใช้ในเกมเอกสิทธิ์เฉพาะของ Nintendo Switch และด้วยเหตุนี้ เกมคอนโซลนี้จึงมีเกมประเภทกีฬาน้อยมากและมีจำนวนจำกัด...