แท็ก -Sigil of the Magi

ความคิดเห็น

รีวิวเกม Sigil of the Magi

เกมสร้างเด็คโดยพื้นฐานแล้วเป็นเกมไพ่หรือเกมกระดานที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เรียกว่า “เด็ค” เป็นองค์ประกอบหลักในการเล่นเกม...