แท็ก -Record of Agarest War

ความคิดเห็น

รีวิวเกม Record of Agarest War

เกมสวมบทบาทเชิงกลยุทธ์หรือที่เรียกว่าเกมสวมบทบาทแนววางแผนเป็นหนึ่งในเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งแน่นอนว่ามักมีเกมญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วย...