แท็ก -Lotus Lantern: Rescue Mother

ความคิดเห็น

รีวิวเกม Lotus Lantern: Rescue Mother

Lotus Lantern: Rescue Mother เป็นเกมรูจไลค์ที่คล้ายคลึงกับ Hades ในหลาย ๆ ด้าน แต่มีความแตกต่างที่เกิดขึ้นในจีนโบราณ และใช้เทพนิยายจีนแทนเทพนิยายกรีก...