แท็ก -Kardboard Kings: Card Shop Simulator

ความคิดเห็น

รีวิวเกม Kardboard Kings: Card Shop Simulator

บางครั้งเกมจำลองสถานการณ์ก็เลือกหัวข้อที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงสำหรับเรื่องราวของพวกเขา และแน่นอนว่าเพื่อความสำเร็จของชื่อเหล่านี้...