แท็ก -Chipmonk!

ความคิดเห็น

รีวิวเกม Chipmonk!

beat ’em up เป็นหนึ่งในประเภทที่ครั้งหนึ่งเคยถือว่าได้รับความนิยมและได้รับความนิยมมากที่สุด และแน่นอนว่าชื่อเสียงของมันยังคงไม่บุบสลาย...