แท็ก -Chameneon

ความคิดเห็น

รีวิวเกม Chameneon

คำว่า Chameneon หมายถึงจิ้งจก แต่ไม่ใช่จิ้งจกธรรมดา! แต่เป็นประเภทที่ฉลาดและฉลาดกว่าและเป็นข้อสันนิษฐาน...