แท็ก -Bio Inc. Redemption

ความคิดเห็น

รีวิวเกม Bio Inc. Redemption

ไบโออิงค์ Redemption เป็นเกมกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถบันทึกหรือทำลายผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานจากโรคต่างๆ ด้วยเกมแบบเล่นคนเดียว...