แท็ก -A Frog’s Job

ความคิดเห็น

รีวิวเกม A Frog’s Job

บางครั้ง ในเกม platformer บางเกม มีการใช้องค์ประกอบใหม่ในเกมเพลย์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่และไม่เคยมีมาก่อนในเกมที่คล้ายกัน ในกรณีส่วนใหญ่...