แท็ก -7 Days Of Rose

ความคิดเห็น

รีวิวเกม 7 Days Of Rose

วิชวลโนเวลหรือนิยายภาพประกอบถือเป็นประเภทอิสระในอุตสาหกรรมวิดีโอเกมที่บอกเล่าเรื่องราวแบบโต้ตอบผ่านชุดภาพพร้อมบทสนทนาจำนวนหนึ่งที่เขียนไว้ข้างใต้...