PC ข่าว

เปิดตัวเกม Star Trek: Resurgence

ในช่วง Game Awards 2021 มีการเปิดตัวเกม Star Trek: Resurgence ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของ TelTil Studio

ซีรีส์ Star Trek เป็นหนึ่งในซีรีส์นิยายวิทยาศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุด และตอนนี้ในช่วง Game Awards 2021 เกม Star Trek: Resurgence ได้รับการแนะนำโดยมุ่งเน้น เกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของ TelTil Studio และสร้างขึ้นโดย Dramatic Labs Studio
ตามที่ผู้สร้างกล่าว จุดเน้นหลักของการเล่นเกม Star Trek: Resurgence คือการตัดสินใจที่หลากหลาย และกระบวนการขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเหล่านี้จะคำนึงถึงเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง.